fbpx
×

Spitalul de Oftalmologie Infosan realizează operații de cataractă pentru adulți, în regim CASMB. Pentru mai multe detalii, sunați-ne la 021.211.4067

Politica de confidențialitate

A- A+

NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL DE CĂTRE INFOSAN SRL
1. INTRODUCERE
În această notă de informare vă explicăm modul în care are loc prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către INFOSAN SRL (CLINICA OFTALMOLOGICĂ INFOSAN, noi) și în care ne asigurăm că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate responsabil și în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal care este aplicabilă. Datelepersonale sunt prelucrate conform REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUIEUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceeace privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și a legilor române în vigoare.INFOSAN SRL este operator de date cu caracter personal. Puteți găsi mai jos informații cu privire la identitatea și datele noastre de contact. De asemenea, tot mai jos puteți găsi datele de contact aleresponsabilului cu protecția datelor din cadrul INFOSAN SRL. Noi, cei de la CLINICA OFTALMOLOGICĂ INFOSAN, și partenerii noștri luăm foarte în serios respectul față de dateledumneavoastră.

Conformarea cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal și bunele practici în domeniu, precum și asigurarea unui climat de transparență, siguranță și încredere pentru pacienții noștri este o prioritate pentru noi, pentru care angajații, colaboratorii, partenerii și conducerea noastră își declară în mod ferm susținerea. Această notă conţine informaţii importante. Aşadar, vă încurajăm să acordaţi timpul necesar pentru a o citi în întregime şi cu atenţie şi să vă asiguraţi că o înţelegeţi pe deplin. Nu ezitaţi să ne comunicaţi orice nelămuriri aţi avea. Dorim să fie clar pentru dumneavoastră cum folosim datele dumneavoastră şi modul în care le protejăm. Conţinutul acestei note de informare este pur informativ şi nu afectează drepturile pe care vi le oferă legislaţia. Vom face tot posibilul pentru a vă facilita exercitarea acestora. Vă mulţumim pentru încrederea acordată serviciilor noastre şi modului în care lucrăm cu datele dvs. 

2. CINE SUNTEM
CLINICA OFTALMOLOGICĂ INFOSAN este spitalul privat de oftalmologie din România care s-a remarcat datorită calității și a diversităţii serviciilor oftalmologice oferite, atât clinice cât și chirurgicale, pentru sugari, copii, adulţi şi vârstnici.

Dacă aveţi orice comentarii, sugestii, întrebări sau preocupări cu privire la orice informaţii din această notă sau cu privire la orice alte aspecte referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră pe care o realizăm, vă rugăm să nu ezitaţi să contactaţi oricând responsabilul nostru cu protecţia datelor. În funcție de preferințele dumneavoastră, ne puteți contacta prin oricare dintre canalele de comunicare de mai jos. Întreaga noastră echipă va depune toate eforturile rezonabile pentru a ne asigura că vă răspundem cât mai rapid şi complet. Datele noastre de contact:

Denumire completă: INFOSAN SRL

Adresă sediu social: București, str. Paul Greceanu, nr. 13, bl.21, sc.B, ap.56, sector 2 Punct de lucru: București, str. Profesor Ion Bogdan, nr.3, sector 1

Număr de telefon: 021 2114067 sau 0788478535 (disponibil între orele 8 și 20, luni – vineri) Adresă de email: office@infosan.com.ro
Datele de contact ale responsabilului nostru cu protecția datelor (aceasta este persoana pe care trebuie să o contactaţi în legătură cu orice probleme referitoare la protecţia datelor dumneavoastră cu caracter personal):

Prenume și nume: Popa Ionela Cristina

Adresă corespondență: București, str. Profesor Ion Bogdan, nr.3, sector 1 Adresă de email: dpo@infosan.com.ro
3. CE DATE ALE DUMNEAVOASTRĂ PRELUCRĂM
Datele cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le vom prelucra sunt datele obținute direct de la dumneavoastră sau rezultate în urma prestării serviciilor medicale de către noi și includ următoarele categorii de date:

Date medicale (date cu caracter personal sensibile), cum ar fi: simptome; boli anterioare; analize și medicamente administrate în trecut; grupă sangvină; analize şi alte servicii sau investigaţii; rezultatele analizelor pe care vi le efectuăm; tratamentul pe care vi-l prescriem sau administrăm; medicul pe care l-aţi accesat; recomandări medicale; date din dosarul medical din spital, inclusivdate despre istoricul medical al familiei dvs, date biometrice; alte informaţii pe care ni le oferiţi cu privire la membrii de familie ai dvs şi la relaţiile dumneavoastră de rudenie, date privind originea etnică.

Detalii personale, cum ar fi: nume; prenume; sex; data naşterii/ vârsta; cetăţenie; înregistrări video (în incintele noastre unde avem instalate camere CCTV de supraveghere video – acolo unde există, acestea sunt indicate prin semne la vedere); cod numeric personal (CNP); restul informațiilor din actul dumneavoastră de identitate (inclusiv data emiterii, data expirării actului, locul naşterii). Detalii de contact, cum ar fi: adresă de domiciliu / reşedinţă; număr de telefon mobil/fix; număr de fax; adresă de email.

Detalii de plată, cum ar fi: adresă de facturare; numărul contului bancar sau al cardului bancar/ cod IBAN; numele şi prenumele titularului contului bancar sau al cardului bancar (poate fi altul decât dumneavoastră daca altcineva a efectuat plata unei facturi in numele si pentru dumneavoastra).

Detalii profesionale, cum ar fi: angajator; poziţie; marca angajat; număr legitimaţie.

Detalii referitoare la asigurări, cum ar fi: calitatea de asigurat/ neasigurat, asigurator (in cazul asigurarilor private).

Opinii şi viziuni (pot include date sensibile), cum ar fi: orice opinii şi viziuni pe care ni le transmiteţi sau orice opinii şi viziuni pe care le postaţi public despre noi pe reţelele de socializare (social media) sau pe care le faceţi cunoscute pe alte canale publice.

Date referitoare la achiziții și interacțiunea cu noi, cum ar fi: evidențe ale interacţiunilor dumneavoastră cu noi; detalii referitoare la istoricul achiziţiilor dumneavoastră de la noi.

După cum reiese din lista de mai sus, este posibil să ne furnizați informații cu privire la alte persoane

– de exemplu, istoricul medical al rudelor dumneavoastră care suferă de aceeași condiție medicală ca dumneavoastră. Atunci când acestea se referă la persoane identificate sau pe care le putem identifica, vom trata aceste informații drept date cu caracter personal ale acelor persoane şi le vom acorda şi lor protecţia necesară. Vom respecta însă cu strictețe obligația de păstrare a secretului profesional (inclusiv a secretului medical) pe care o avem față de dumneavoastră și nu vom informa aceste persoane despre această procesare pentru a respecta obligația noastră de secret profesional (inclusiv medical) față de dumneavoastră.

4. SURSELE DIN CARE PRIMIM DATELE DUMNEAVOASTRĂ
Cele mai multe informatii le avem de la dumneavoastra atunci cand semnati un contract de prestari servicii sau cand beneficiati de servicii medicale. Pentru serviciile de medicina muncii, la momentul încherii contractului cu angajatorul dumneavoastră sau oricând pe parcursul derulării contractului, acesta ne va transmite următoarele date cu privire la dumneavoastră care să ne permită identificarea dumneavoastră, și anume: nume; prenume; cod numeric personal (CNP); identitate angajator; detalii profesionale; date de contact (telefon si / sau email). Pentru beneficiarii de abonamente medicale contractate de angajatorul dumneavoastra sau al unui membru al familiei dumneavoastra, primimdin partea clientului nostru nume; prenume; cod numeric personal (CNP); date de contact (telefon si / sau email). Pentru beneficiarii de asigurari medicale, in functie de contractul dintre noi si asiguratorul dumneavoastra primim din partea acestuia: nume; prenume; cod numeric personal (CNP); date de contact (telefon si / sauemail).

Incercam in mod constant sa pastram datele dumnevaoastra intr-o formă cat mai corectă si la zi. Pentru aceasta desfasuram in mod continuu o campanie de strangere si actualizare a datelor dumneavoastra.

5. TEMEIURILE PE BAZA CĂRORA PRELUCRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ
Temeiurile pentru care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal (altele decât datele sensibile)

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, altele decât datele sensibile, pentru a putea încheia un contract cu dumneavoastră, la cererea dumneavoastră, sau pentru a executa un contract încheiat cu dumneavoastră (prin care ne obligăm să vă prestăm serviicile noastre). În ceea cepriveşte comunicările noastre de marketing, prelucrăm datele dumneavoastră pe baza consimţământului de prelucrare pentru acest scop specific. Putem prelucra datele dumneavoastră pentru îndeplinirea obligaţiilor noastre de arhivare, a obligaţiilor de a comunica unor autorităţi publice, la cerere, anumite informaţii sau a altor obligaţii legale. De asemenea, sunt cazuri în care prelucrăm datele dumneavoastră în temeiul interesului nostru legitim, de exemplu cazul în care vă comunicăm informatii necesare pentru protejarea starii dumneavoastre de sanatate sau pentru a facilita accesarea serviciilor noastremedicale.

Temeiurile pentru care prelucrăm datele dumneavoastră sensibile cu caracter personal

Având în vedere specificul activităţii noastre (prestare de servicii medicale), este normal să colectăm sau să prelucrăm si datele dumneavoastră sensibile cu caracter personal. Vom realiza aceste prelucrări pe baza următoarelor temeiuri juridice: Atunci când prelucrarea este necesară în scopuri legate de evaluarea capacităţii de muncă a dumneavoastră (pentru angajare), de stabilirea unui diagnostic medical, de furnizarea de asistenţă medicală sau socială sau a unui tratament medical sau de gestionarea sistemelor şi a serviciilor de sănătate şi asistenţă socială. Putem prelucra datele dumneavoastră și în situații de urgență medicală sau alte situații în care vă aflați în incapacitate (fizică sau juridică) de a consimți la prelucrare, putem prelucra datele dumneavoastră sensibile în scopul protejării intereselor vitale ale dumneavoastră (sau ale unei alte persoane fizice). În cazuri urgente, poate fi necesar să prelucrăm datele dumneavoastră medicale din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice; de exemplu: protecţia împotriva ameninţărilor transfrontaliere grave la adresa sănătăţii, asigurarea de standarde ridicate de calitate şi siguranţă a asistenţei medicale şi a medicamentelor sau dispozitivelor medicale, în temeiul legislaţiei Uniunii Europene sau a României. În situația în care între dumneavoastră și noi apar diferende pe care nu le putem soluționa împreună pe cale amiabilă, este posibil să prelucrăm datele dumneavoastră sensibile (de exemplu, rezultatele analizelor medicale în baza cărora s-a decis un anumit diagnostic) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru în instanță.

6. SCOPURILE PENTRU CARE PRELUCRĂM DATE CU CARACTER PERSONAL REFERITOARE LA DVS.
Scopurile pentru care prelucrăm date cu caracter personal referitoare la dumneavoastră sunt următoarele:

Prestarea de servicii medicale către dumneavoastră. Prestarea serviciilor medicale; înregistrarea serviciilor medicale prestate, inclusiv oferirea de servicii promoţionale sau informatii despre promotiile noastre; comunicarea cu dumneavoastră cu privire la serviciile noastre; activarea sau particularizarea abonamentelor dumneavoastră la serviciile noastre; programări; identificarea dumneavoastră şi a serviciilor prestate; informarea dumneavoastră (cu privire la rezultatele serviciilor prestate sau – în cazurile de medicina muncii– furnizarea documentelor legale catre angajatorul dumneavoastră.
Comunicări de marketing. Comunicarea cu dumneavoastră prin orice mijloace (de exemplu, email, telefon mobil sau fix, mesaje telefonice (SMS-uri), poştă, mesaje transmise pe platformele de socializare sau în persoană) noutăţi privind serviciile medicale disponibile in CLINICA OFTALMOLOGICĂ INFOSAN, abonare la newsletter sau furnizarea alte informaţii care v-ar putea interesa.
Gestionarea sistemelor noastre de comunicaţii şi IT (tehnologia informaţiei). Gestionarea sistemelor noastre de comunicaţii; gestionarea securităţii noastre IT; realizarea auditurilor de securitate asupra reţelelor noastre IT, emiterea de rapoarte catre institutiile abilitate sau repararea unor erori de sistem.
Îndeplinirea obligaţiilor noastre legale. Îndeplinirea obligaţiilor noastre legale cu privire la arhivare, sănătate, securitate, ţinerea evidenţelor și a altor obligații pe care legislația ni le impune. Gestiunea financiară. Eliberarea bonurilor, a facturilor şi a chitanţelor către dumneavoastră; primirea plăţilor de la dumneavoastră inclusiv înregistrarea plăților efectuate de altă persoană in numele dumneavoastra; recuperarea debitelor de la dumneavostră (inclusiv prin intermediul companiilor specializate în recuperarea de creanţe – detalii mai jos, la secţiunea referitoare la transmiterea datelor cu privire la dumneavoastră); restituirea unor sume de bani către dumneavoastră; transmiterea de notificări; trimiterea în instanţă; elaborarea de rapoarte financiare/ operaţionale, a rapoartelor de activitate şi emiterea situaţiilor financiare/ cu privire la contracte.
Soluţionarea disputelor. Formularea de cereri şi de apărări înaintea autorităţilor publice şi a altor entităţi care soluţionează dispute.
Sondaje. Realizarea de sondaje şi adresarea de întrebări către dumneavoastră cu scopul de a obţine opinia dumneavoastră cu privire la serviciile noastre.
Îmbunătăţirea produselor şi a serviciilor. Identificarea potenţialelor probleme cu privire la serviciile noastre existente în vederea îmbunătățirii acestora (inclusiv prin realizarea de audituri); testarea îmbunătăţirilor realizate asupra serviciilor noastre sau a noilor noastre servicii; soluţionarea sesizărilor dumneavoastră.
Supravegherea spațiilor noastre conform dispoztiilor legale. Sisteme CCTV montate pentru supravegherea spațiilor.
7. CUI VOM DIVULGA DATELE DUMNEAVOASTRĂ
Ca regulă, nu divulgăm datele dumneavoastră către alte companii, organizaţii sau persoane din orice ţară (inclusiv România). În anumite situații, este însă posibil să divulgăm datele dumneavoastră către alte persoane fizice sau juridice. Din păcate nu este posibil să vă oferim la acest moment informații precise cu privire la identitatea exactă a tuturor destinatarilor posibili ai datelor dumneavoastră, deoarece nu i-am stabilit în prealabil pentru fiecare pacient în parte. Încercăm însă să fim cât de transparenți și specifici cu putință, iar în continuare vom prezenta categoriile de astfel de destinatari:

Angajatorul dumneavoastră – în legătură cu evaluarea capacității dumneavoastră de muncă pentru scopuri legate de medicina muncii, dar numai in limita informatiilor stabilite prin dispozitiile legale, fiind excluse informatiile cu privire rezultatul investigatiilor medicale realizate.
Alte companii medicale – pentru motive legitime legate de activitatea noastră (inclusiv serviciile medicale pe care le prestăm și operarea site-ului nostru), potrivit legislației aplicabile.
Autorități publice din orice domeniu, din România sau din străinătate (în special autorități publice în domeniul sănătății din România: Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Ministerul Sănătății și altele) – la cererea acestora sau din inițiativa noastră, în acord cu legislația aplicabilă.
Asigurători din România sau din alte state – în legătură cu serviciile de care ați beneficiat în clinicile noastre.
Contabili, auditori, avocați și alți consultanți profesionali externi ai noștri, din România sau din străinătate – aceștia vor fi obligați printr-o lege sau prin contractul încheiat cu noi să păstreze confidențialitatea datelor dumneavoastră.
Persoane fizice sau juridice care acționează ca persoane împuternicite pentru noi, în diverse domenii (de exemplu, servicii de plată, servicii de arhivare sau distrugere de documente etc.) de oriunde din lume, pe care îi vom obliga însă să respecte cerințele legislației care vă protejează drepturile – aceștia prestează anumite servicii pentru noi.
Orice persoană, agenție sau instanță relevantă din România sau din alt stat – în măsura necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru în instanță.
Orice achizitori sau posibili achizitiori relevanți din sectorul medical sau din alte sectoare, din România sau din alt stat – în situația în care vindem sau transferăm toate sau o parte dintre părțile noastre sociale, activele noastre sau afacerea noastră (inclusiv în cazul reorganizării, al dizolvării sau al lichidării noastre) – aceștia vor fi ținuți de o obligație de confidențialitate.
Partenerii noștri, cu care ne aflăm în relații contractuale – furnizori de servicii de marketing, asigurători.
Medicii colaboratori si alti furnizori de servicii medicale; fiecare dintre aceştia fiind obligaţi prin lege sau prin contractul încheiat cu noi să păstreze confidenţialitatea datelor dumneavoastră .
8. CUI ȘI ÎN CE CONDIȚII VOM TRANSFERA DATELE DVS. CĂTRE O ȚARĂ TERȚĂ SAU ORGANIZAȚIE INTERNAȚIONALĂ
În acest moment nu transferăm și nu intenționăm să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau o parte dintre aceastea către alte companii, organizaţii sau persoane din state terţe sau către organizaţii internaţionale. Dacă va fi necesar să transferăm datele dumneavoastră către vreuna dintre destinațiile de mai sus, vă vom transmite în prealabil o nouă notă de informare cu privire la aceasta. Pentru cazuri expres stabilite, in vederea efectuarii unor analize specializate, la solicitarea expresa a pacientilor nostri, transmitem date cu caracter personal catre centre medicale din afara Romaniei, inclusiv SUA.

9. CÂT TIMP VOM STOCA DATELE DUMNEAVOASTRĂ
Vom stoca datele dumneavoastră pentru o perioadă cuprinsa intre 6 luni si 100 ani in cazul documentelor medicale. Pentru stocarea datelor dumneavoastră (în format electronic), folosim serverele proprii sau ale altor companii specializate in arhivarea electronica.

10. SECURITATEA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ
Lucrăm din greu pentru a proteja clienții noștri, alte persoane ale căror date le prelucrăm şi pe noi înşine de accesul neautorizat şi de modificarea, divulgarea sau distrugerea neautorizata ale datelor pe care le prelucrăm. În special, am implementat următoarele măsuri tehnice și organizatorice de asigurare a securității datelor cu caracter personal:

Politici dedicate. Adoptăm și ne revizuim practicile și politicile de prelucrare a datelor clienților noștri și ale altor persoane, inclusiv măsurile fizice și electronice de securitate, pentru a ne proteja sistemele de acces neautorizat și alte posibile amenințări la securitatea acestora. Verificăm constant modul în care aplicăm propriile politici de protecţie a datelor cu caracter personal şi în care respectăm legislaţia protecţiei datelor.

Minimizarea datelor. Ne-am asigurat că datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt limitate la cele care sunt necesare, adecvate și relevante pentru scopurile declarate în această notă.

Restrângerea accesului la date. Restrângem cu strictețe accesul la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm la angajații, colaboratorii și alte persoane care nevoie să le acceseze pentru a le putea prelucra pentru noi. Toate aceste companii și persoane fizice sunt supuse unor obligații stricte de confidențialitate și nu vom ezita să îi tragem la răspundere și să încetăm colaborarea cu ei în cazul în care nu tratează protecția datelor dumneavoastră și ale altor persoane cu maximă seriozitate.

Măsuri tehnice specifice. Am achiziționat și utilizăm tehnologii care să asigure clienții noștri și alte persoane că securitatea datelor lor este protejată.

Back-up-uri de securitate. Lucrăm din greu pentru a proteja sistemele noastre de acces sau modificarea neautorizată sau accidentală ale datelor dumneavoastră și de alte posibile amenințări la adresa securității acestora. Din acest motiv, după ce ștergeți informații din conturile dumneavoastră, este posibil să nu ștergem imediat copiile pe care le-am creat sau back-up-urile pe care le-am realizat. Toate echipamentele tehnice pe care le folosim pentru prelucrarea datelor dumneavoastră sunt securizate și actualizate pentru a proteja datele.

Asigurarea exactității datelor dumneavoastră. Este posibil ca din când în când să vă rugăm să confirmaţi exactitatea si/sau actualitatea datelor cu caracter personal cu privire la dumneavoastră pe care le prelucrăm.

Instruirea personalului. Ne instruim și testăm constant angajații și colaboratorii cu privire la legislația și cele mai bune practici în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.

Anonimizarea datelor. Acolo unde este posibil și adecvat activității noastre, anonimizăm / pseudoanonimizam datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, astfel încât să nu mai putem identifica persoanele la care acestea se referă.

Controlul furnizorilor noştri de servicii. Introducem în contractele cu cei care prelucrează pentru noi (persoane împuternicite) sau împreună cu noi (alţi operatori – operatori asociaţi) clauze pentru asigurarea protecţiei datelor pe care le prelucrăm; această protecţie merge cel puţin până la minimul impus de legislaţie.

Deși luăm toate măsurile rezonabile pentru a asigura securitatea datelor dumneavostră, CLINICA OFTALMOLOGICĂ INFOSAN nu poate garanta lipsa oricărei încălcări de securitate sau imposibilitatea de penetrare a sistemelor de securitate. În cazul nefericit și puțin probabil în care o astfel de încălcare va surveni, vom urma procedurile legale pentru limitarea efectelor și informarea persoanelor vizate.

11. CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ȘI CUM LE PUTEȚI EXERCITA
Tratăm drepturile pe care le aveţi în legătură cu prelucrarea pe care o realizăm asupra datelor referitoare la dumneavoastră cu maximă seriozitate. Vom continua să luăm toate măsurile rezonabile pentru a ne asigura că acestea sunt respectate.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ
Pe scurt, drepturile dumneavoastră sunt următoarele:

Dreptul la informare = dreptul persoanei vizate de a fi informată cu privire la identitatea și datele de contact ale operatorului și ale Responsabilului cu protecţia datelor, scopurile în care se face prelucrarea datelor, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal pentru persoana vizată și condiţiile în care pot fi exercitate;
Dreptul de acces la date = dreptul persoanei vizate de a obţine de la operatorul de date, la cerere, confirmarea faptului că datele cu caracter personal care o vizează, sunt sau nu prelucrate de către acesta;
Dreptul la rectificare = dreptul persoanei vizate de a obţine, la cerere, rectificarea datelor inexacte care o privesc, precum și completarea datelor incomplete;
Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) = dreptul persoanei vizate de a obţine, la cerere, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, ștergerea datelor cu caracter personal care privesc acea persoană;
Dreptul la restricţionarea prelucrării = dreptul persoanei vizate de a obţine, la cerere, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioară a acestora;
Dreptul la portabilitatea datelor = dreptul persoanei vizate de a primi, la cerere, datele cu caracter personal într–o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într–un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege;
Dreptul la opoziţie= dreptul persoanei vizate de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situaţia sa particulara, ca datele cu caracter personal care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege;
Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale = dreptul persoanei vizate de a cere și de a obţine retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii bazate exclusiv pe prelucrări efectuate prin mijloace automate (incluzând crearea de profiluri) care produce efecte juridice în privinţa persoanei vizate sau o afectează în mod similar într–o măsură semnificativă;
Dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal = dreptul persoanei vizate de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legisla]ia aplicabilă în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, care au fostîncălcate.

CUM VĂ PUTEȚI EXERCITA DREPTURILE

Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi sau pentru a adresa orice întrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau orice prevedere din această notă de informare sau despre oricare alte aspecte ale prelucrării datelor dumneavoastră de către noi, vă rugăm să folosiţi oricând doriţi detaliile de contact din secţiunea 2 de mai sus. Vom încerca să răspundem cât mai rapid şi complet tuturor întrebărilor şi preocupărilor dumneavoastră şi să facilităm exercitarea drepturilor dumneavoastră.

12. CE SE POATE ÎNTÂMPLA DACĂ NU NE FURNIZAŢI DATELE
Nu aveți o obligație de a ne furniza datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le-am menţionat în acest document. Cu toate acestea, dacă nu ne oferiți datele cerute nu va fi posibil pentru noi să vă prestăm serviciile pe care ni le solicitați.

13. INEXISTENȚA UNUI PROCES DECIZIONAL AUTOMATIZAT
Respectul nostru pentru datele dumneavoastră include faptul că le acordăm atenția umană necesară, prin intermediul personalului nostru. În condiţiile actuale, în calitate de utilizator al serviiilor noastre, nu veți face obiectul unei decizii a noastre bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră (inclusiv crearea de profiluri) care să producă efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau care să vă afecteze într-un mod similar într-o măsură semnificativă.

14. CÂND SE APLICĂ ACEASTĂ NOTĂ DE INFORMARE
Această notă de informare se aplică în legătură cu serviciile pe care vi le prestăm şi produsele pe care le achiziţionaţi de la noi.

15. MODIFICĂRILE ACESTEI NOTE DE INFORMARE
Este posibil să modificăm această notă din când în când. În astfel de cazuri nu vom reduce drepturile pe care le aveți cu privire la datele dumneavoastră prin modificările pe care le-am putea aduce acestei note.